Full Result:-

1.    Luke Freeman 52%        2.   Jimmy Smith 20%       3.   Francois Zoko 12%